Destinationsutveckling

Vägledning i organisationens arbete med vision och verksamhetsplan

Destination Kultur Sverige

Företaget drivs av mig, Emelie Gemzell. Professionellt har jag ena foten starkt förankrad i kulturen och andra foten i besöksnäringen med fokus på digital kommunikation. Det ger mig en unik kombination av kunskaper. Att leva på landet är ett livsval som öppnat mina ögon för möjligheter och resurser som skulle kunna tillvaratas på ett effektivare sätt. Jag arbetar utifrån ett geografiskt helhetsperspektiv. Det är människornas berättelser som levandegör historien. Varje destination har sin unika historia att berätta.

Det levande kulturarvet

Kulturen är hur vi lever och utgör fundamentet i vår samhällsstruktur så därför är den också grunden för all destinationsutveckling. Det är den unika upplevelsen som lockar människor till en destination. Vad har människorna arbetat med, vilka speciella traditioner och uttryck karakteriserar den här platsen och varför? Vad är denna plats känd för eller var denna plats känd för något förr? Vad är det som människor tycker är så speciellt med den här platsen? Dessa frågor är viktiga att ställa och söka svaren till. Svaren finns i alla berättelser, nedtecknade och berättelser som människor bär med sig. Tillsammans hittar vi metoder för att synliggöra och bevara dessa berättelser, det levande immateriella kulturarvet för framtiden.

Kulturarvsturism

Våra landsbygder har blivit hundra- för att inte säga tusenfalt mer besökta under pandemin. Hemester eller svemester är trenden som fortsätter. De små unika besöksmålen lockar. Det är hög tid att inventera de natur- och kulturskatter som finns i närområdet. De är era största tillgångar för att stimulera och utveckla besöksnäringen på er destination.

Hållbar framtid

Både kultursektorn och besöksnäringen har drabbats hårt under pandemin. Samtidigt så har det som verkligen är viktigt för oss och för samhället synliggjorts. Våra sanna värden har kommit upp till ytan och då ser vi också behoven till förändring som finns. Kulturen och naturen är nödvändiga för allas vår existens. Vi behöver därför organisera verksamheter i samklang med dessa grundvärden. Destination Kultur Sverige vägleder er mot en hållbar framtid.

Digitalisering

Under pågående pandemi har vi även ställts inför en snabb förändringsprocess. Med restriktionerna som följt har digitaliseringen löst många problem och tjänster. Vi lever i en samtid och står inför en framtid där verksamheter snabbt måste kunna anpassa sig till nya förhållanden och där utgör digitala kanaler och plattformar viktiga verktyg att behärska. Ta tillvara kompetensen som finns på er arbetsplats så effektivt som möjligt, jag hjälper er med hur ni förpackar och förmedlar er kunskap digitalt.

Godegårds skola

Under tre år drev hela bygden tillsammans ett odlingsprojekt på Godegårds skola. Föräldrar, boende, skolpersonal tillsammans med barnen samarbetade. Klicka på bilden för att se bildspelet.

Adagio ma non tanto ur Sonat i E-dur, J.S Bach. Emelie Gemzell – flöjt, Marie-Louise Beckman – orgel, Märta Nilsson – cello. Inspelad i Vadstena Klosterkyrka 2010.

Landsbygden lockar

Intresset för att bo och vistas på våra landsbygder har ökat dramatiskt. Huspriserna stiger samtidigt som tillgången på boendemöjligheter och samhällsservice på landsbygderna halkar efter. I Godegårdsbygden, där jag bor, finns unika resurser för destinationsutveckling där skolan utgör bygdens hjärta. En skola som bygden gått samman och kämpat för att den ska finnas kvar. En skola som erbjudit mina barn en trygg start i livet.

Ta tillvara resurser

Genom mitt företag Destination Kultur vill jag bistå utvecklingsarbetet av hela samhället. Stad och landsbygd behöver verka i samklang. En stark trend nu är att människor lockas av att hitta hel- eller deltidsboende på någon av våra landsbygder. Kommuner och regioner behöver i sin marknadsföring visa upp de resurser som finns. Samtidigt måste de möta de ökande behoven av både hus och samhällsservice på landsbygderna. Framförallt tillräckligt bra bredbandsuppkoppling över hela Sveriges geografiska yta är en akut fråga som måste lösas.

Telefon:

070 699 53 35

E-post:

emelie@gemzellmusik.se

Uppdraget

Vi inleder med ett kostnadsfritt avstämningsmöte där ni presenterar era behov och utmaningar ni vill lösa. Utifrån det mötet tar jag fram en offert på en behovsanalys och presentation av en åtgärdsplan.

  • Avstämningsmöte – gratis, vi gör upp en plan om vad ni vill uppnå och prisbild.
  • Behovsanalys – tillsammans arbetar vi i organisationen med att sätta upp vision och delmål.
  • Åtgärdsplan – presentation av vilka åtgärder som krävs för att uppnå visionen. Uppdraget slut.

Välkommen med din förfrågan