Destinationsutveckling

Kulturen i centrum

Destination Kultur Sverige

Företaget drivs av mig, Emelie Gemzell. Professionellt har jag ena foten starkt förankrad i kulturen och andra foten i besöksnäringen med fokus på digital kommunikation. Det ger mig en unik kombination av kunskaper. 

Det levande kulturarvet

Kulturen är hur vi lever och utgör fundamentet i vår samhällsstruktur så därför är den också grunden för all destinationsutveckling. Det är den unika upplevelsen som lockar människor till en destination.  

Kulturarvsturism

Våra landsbygder är attraktiva. De små unika besöksmålen lockar. Det är hög tid att inventera de natur- och kulturskatter som finns i närområdet. De är era största tillgångar för att stimulera och utveckla besöksnäringen på er destination.

Telefon:

070 699 53 35

E-post:

emelie@gemzellmusik.se

Uppdraget

Vi inleder med ett kostnadsfritt avstämningsmöte där ni presenterar era behov och utmaningar ni vill lösa. Utifrån det mötet tar jag fram en offert på en behovsanalys och presentation av en åtgärdsplan.

  • Avstämningsmöte – gratis, vi gör upp en plan om vad ni vill uppnå och prisbild.
  • Behovsanalys – tillsammans arbetar vi i organisationen med att sätta upp vision och delmål.
  • Åtgärdsplan – presentation av vilka åtgärder som krävs för att uppnå visionen. Uppdraget slut.

Välkommen med din förfrågan