Digital kommunikation

Hemsidan är det viktigaste digitala dokumentet

Användarperspektiv

Den digitala kommunikationen har helt andra möjligheter och förutsättningar att effektivt nå specifika målgrupper än den anloga. Det är viktigt att tänka ur användarperspektiv. Idag googlar vi när vi söker information. Det viktigaste digitala dokumentet är därför hemsidan och att anpassa den mot sina målgrupper på Google.

Kontinuitet

Utgångspunkten i en framgångsrik digital kommunikation är att arbeta med de egna kanalerna. Anpassa hemsidan efter vad som rankar högt på Google och att uppdatera sina sociala kanaler kontinuerligt. Vi lever i en föränderlig värld och inte minst den digitala världen förändras ständigt. Vad som gäller idag kan vara inaktuellt imorgon. Därför kräver en god digital närvaro ett kontinuerligt arbete.

Mångfald

Visa upp mångfalden i kommunen/regionen/Sverige genom att stötta enskilda företag och föreningar att synas med sina respektive hemsidor direkt på Google och på sina egna sociala mediekanaler. Låt företagen och föreningarna koncentrera sig på att arbeta med det de kan och är bra på. Destination Kultur Sverige vägleder hur man som större organisation kan synliggöra utbudet utifrån den enskilda aktörens perspektiv. Arbeta tillsammans i unik mångfald för att synliggöra er destination på ett attraktivt sätt.

Telefon:

070 699 53 35

E-post:

emelie@gemzellmusik.se

Uppdraget

Vi inleder med ett kostnadsfritt avstämningsmöte där ni presenterar era behov och utmaningar ni vill lösa. Utifrån det mötet tar jag fram en offert på en behovsanalys och presentation av en åtgärdsplan.

  • Avstämningsmöte – gratis, vi gör upp en plan om vad ni vill uppnå och prisbild.
  • Behovsanalys – tillsammans arbetar vi i organisationen med att sätta upp vision och delmål.
  • Åtgärdsplan – presentation av vilka åtgärder som krävs för att uppnå visionen. Uppdraget slut.

Välkommen med din förfrågan