Musik och hälsa

Musik för bättre folkhälsa

Folkhälsa och destinationsutveckling

Forskning visar hur mycket musiken och andra kulturyttringar betyder för folkhälsan och en god folkhälsa är avgörande för ett fungerande samhälle. En destination med ett rikt kulturliv är en attraktiv plats att besöka och leva på.

Som akustisk musiker har jag mött många människor som upptäckt och uttryckt upplevelser som glädje, sorg och välbefinnande när de lyssnat till musiken vi framfört. Flera blir överraskade över att de påverkas så starkt.

Mer musik i skolan

Barnen är vår framtid. Därför är det så viktigt att all utveckling börjar med utbildningen av vår unga generation. Det finns spaltmeter med studier och forskningsrapporter som visar musikens goda effekter på barnens studier och sociala samspel. Historiskt så ingick också att traktera ett instrument i allmänbildningen för de få välbärgade som kunde studera. Nu får alla gå i skolan. Vi har kommit långt men vi kan komma längre ur ett folkhälsoperspektiv.

Musik och kommunikation

Musik handlar om kommunikation utan ord. God kommunikation är förutsättningen för allt samarbete. Jag heter Emelie Gemzell och är utbildad musiker, flöjtist, på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Musiken har väglett mig i mitt arbete med kommunikation. 

Musik och folkhälsa

Musik påverkar oss mer än vi kanske förstår. Det finns oändligt med forskningsmaterial som visar att när vi spelar eller lyssnar till musik så påverkar det vår hälsa. Musiken påverkar oss både psykiskt och fysiskt. Forskaren Töres Theorell har gjort mätningar på hur musik påverkar oss relaterat till bl a stress. ”Det som har störst potential att ge långsiktiga goda effekter för folkhälsan är satsningar på musik för barn” skriver han. Läs hela texten av Töres Theorell Musik och folkhälsa.

Unika övertoner

När jag studerade på musikhögskolan fick jag lära mig att övertonerna i de akustiska instrumenten försvinner när musiken förstärks, spelas digitalt eller genom en elektronisk anläggning. Dessa övertoner resonerar i oss fysiskt. Instrumentens övertoner skapar den exakta klangfärgen när någon spelar på det. Man kan alltså inte återge klangen på ett akustiskt instrument helt rättvist digitalt. Stundens möte och upplevelse som uppstår på en akustisk konsert mellan publik och musiker kan inte ersättas. 

Akustisk musik digitalt

Klicka på bilden för att höra oss spela på en repetition i Linköpings Domkyrka.

Ur Air av J.S Bach spelad av Emelie Gemzell – flöjt, Märta Nilsson – cello och Marie-Louise Beckman – orgel i Linköpings Domkyrka.

Telefon:

070 699 53 35

E-post:

emelie@gemzellmusik.se

Välkommen med din förfrågan